• 662 250 5500
  • 1672


ร่วมตอบคำถาม พร้อมลุ้นรับของรางวัลแพ็คเกจที่พัก


เงื่อนไขการรับรางวัล


  1. ภายหลังการประกาศรายชื่อผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ด้วยการส่งสำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตมาที่ tat.questionnaire@gmail.com
  2. หากเลยระยะเวลาที่กำหนดแล้วจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัลโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น และจะสุ่มจับรางวัลเพื่อเลือกผู้โชคดีคนใหม่แทน
  3. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลไปให้ผู้อื่นได้