• 662 250 5500
  •  

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ www.tourismthailand.org เพื่อพัฒนา ปรับปรุงข้อมูลและการบริการให้ดีขึ้น

ข้อมูลส่วนตัว

1. ผู้ร่วมประเมินเว็บไซต์ต้องเคยใช้บริการเว็บไซต์ www.tourismthailand.org
2. ผู้ร่วมประเมินเว็บไซต์ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและความพึงพอใจด้านการใช้งานเว็บไซต์ทุกข้อที่กำหนด ส่วนความพึงพอใจด้านการให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยว ให้เลือกตอบเฉพาะหัวข้อที่เคยเข้าชม
3. สามารถร่วมประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560
4. สุ่มจับรางวัลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
5. สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
6. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดร่วมตอบคำถาม พร้อมลุ้นรับของรางวัลแพ็กเกจที่พักเงื่อนไขการรับรางวัล


  1. ภายหลังการประกาศรายชื่อผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ด้วยการส่งสำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตมาที่ tat.questionnaire@gmail.com
  2. หากเลยระยะเวลาที่กำหนดแล้วจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัลโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น และจะสุ่มจับรางวัลเพื่อเลือกผู้โชคดีคนใหม่แทน
  3. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลไปให้ผู้อื่นได้