• 662 250 5500
  •  
เงื่อนไขการรับรางวัล
  1. ภายหลังการประกาศรายชื่อผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ด้วยการส่งสำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตมาที่ tat.questionnaire@gmail.com
  2. หากเลยระยะเวลาที่กำหนดแล้วจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัลโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆทั้งสิ้น และจะสุ่มจับรางวัลเพื่อเลือกผู้โชคดีคนใหม่แทน
  3. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลไปให้ผู้อื่นได้


ร่วมตอบคำถาม พร้อมลุ้นรับของรางวัลแพ็กเกจที่พักเงื่อนไขการรับรางวัล


  1. ภายหลังการประกาศรายชื่อผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ด้วยการส่งสำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตมาที่ tat.questionnaire@gmail.com
  2. หากเลยระยะเวลาที่กำหนดแล้วจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัลโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น และจะสุ่มจับรางวัลเพื่อเลือกผู้โชคดีคนใหม่แทน
  3. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลไปให้ผู้อื่นได้